4 december 2020

Beste leden en ouders, 

Helaas moeten wij als bestuur u berichten dat de lessen Multiskills per januari 2021 tijdelijk worden stopgezet . 

Wij hebben kortgeleden vernomen dat onze huidige trainer Chris (gedetacheerd door Sportservice) een andere opdracht heeft gekregen en er geen vervanger beschikbaar is om zijn lessen over te nemen of tot een andere oplossing te komen. 

Al sinds 2018 hebben wij zelf onophoudelijk pogingen gedaan om een (eigen vaste) trainer te vinden via scholen, opleiders, andere sportverenigingen en (vrijwilliger)organisaties, kennissen en overige contacten. Daarnaast zijn wij in gesprek geweest met andere sportverenigingen om verbinding waar mogelijk te versterken en samenwerking aan te gaan. Geen van dit alles heeft helaas geleidt tot het vinden van een eigen trainer.

Met het wegvallen van het aanbod van Sportservice kunnen wij -met pijn in ons hart- helaas niet anders dan de kinderen teleurstellen. Tenzij u nog ideeën hebt (meldt u dan alstublieft).


De contributie zal worden aangepast naar het aantal gevolgde lessen.

 

Wij hopen dat er in de toekomst opnieuw mogelijkheden zullen zijn om alle jeugd (4-12 jaar) van Nibbixwoud te voorzien van  Multiskills lessen voor een goede motorische ontwikkeling (als basis en aanvulling voor elke sport). 

 Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen of suggesties hebben dan vernemen wij die graag.

 

Namens het gehele bestuur, met vriendelijke groet,

 Ingeborg Immen

Voorzitter gymnastiekvereniging SEW Nibbixwoud


 


               Seizoen 2020-2021

Beste leden en ouders, 

Vanaf dinsdag 1 september 2020 zullen de Multiskills lessen weer gaan starten. 

Onder het kopje nieuws op deze site, waar u komt door het menu te openen,
staat belangrijke informatie. We verzoeken u deze informatie goed te lezen voor de eerste les.
Door de maatregelen die de vereniging moet nemen, is het mogelijk dat de kinderen weer samen met plezier kunnen sporten. 

------------------------------------------------------------

MULTISKILLS ... wat is dat?

Multiskills is leuk, afwisselend en samen plezier maken.
Het is een vorm van gym, waarbij het belangrijkste is goed leren bewegen. Wij staan achter het motto: Eerst goed bewegen, dan sporten, daarna specialiseren. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van een kind. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om dit programma aan te bieden.

Bij multiskills draait het om de motorische ontwikkeling. Het gaat dan vooral om kracht, lenigheid, balans en weerbaarheid. Leren vallen en lichaamsbeheersing horen daar ook bij. Het is de basis en aanvulling voor elke sport.
  • je ontwikkeld vaardigheden voor elke sport door leuke oefeningen
  • je leert met anderen bewegen met uitdagende spelvormen (niemand staat langs de zijlijn)
  • je ontdekt je talenten en groeit in zelfvertrouwen
  • je beweegt in een kindvriendelijke omgeving onder professionele begeleiding
  • je werkt aan een gezonde levensstijl
Een vaste vakdocent Beweging van Sportservice komt de lessen wekelijks verzorgen.

Locatie: sporthal De Dres, Lange Dres 1 te Nibbixwoud