Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier jeugdleden 20-21 + incassomachtiging.pdf
De contributie voor seizoen 2020/2021 wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering
                                          Per jaar                 

Groep 1 en 2         €   78,75       
Groep 3 t/m 8       € 105,00      

De contributie wordt per volledig schooljaar betaald.
Schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap gericht aan de secretaris dient te gebeuren vóór 1 juli. 

Bij eventuele vragen mag u natuurlijk altijd nog even bellen of mailen.

Een sportieve groet van het verenigingsbestuur.

Meer informatie over ons privacy beleid kunt u vinden op deze website.